Wyższa stanowiska pracy wymagają od osób je piastujących większego niż zwykle zaangażowania w swoje obowiązki. Wyższe stanowisko to i większe zarobki, ale również większa odpowiedzialność. Osoby awansujące na wyższe stanowiska muszą mieć świadomość tego, że awans to wcale nie jest taka prosta sprawa.

Pewnie każdy z nas spotkał się w swoim życiu z menedżerem lub kierownikiem, który był odpowiedzialny za wykonaną przez nas pracę. Będąc odpowiedzialnym, ciągle nas sprawdzał upewniał się czy praca jest dobrze przez nas wykonywana. Dlaczego tak się działo? Osoba na stanowisku kierowniczym jest zwykle odpowiedzialna za większą grupę osób. Dlatego też ma więcej obowiązków niż zwykły pracownik. My sami często nie rozumiemy jego postępowania, uważamy, że tylko nas sprawdza, a jaka to Motywacja pracowników , gdy są oni tylko sprawdzani, żadna! Dlatego tak często pojawiają się nieporozumienia pomiędzy kierownikami, a ich podwładnymi. To kierownicy z reguły wyznaczają delegowanie zadań , przez co niejednokrotnie nie są lubiani przez zwykłych pracowników. Takie sytuacje nie są dla nas do końca zrozumiałe, do momentu, aż sami nie obejmiemy wyższego stanowiska. Wówczas zauważamy, ile trzeba poświęcić wysiłku, energii, starań, aby rozliczyć się ze swoich obowiązków.

Obejmując wyższe, zwykle kierownicze stanowisko, zauważamy, że proste na pierwszy rzut okaz zadania, takie jak Systemy wynagradzania, wymagają od nas niemałego wysiłku i spędzają sen z powiek. Zatem zanim ocenimy działania swojego kierownika, zastanówmy się, jak my sami zachowalibyśmy się na jego miejscu. Wbrew pozorom odpowiedź na takie pytanie nie bywa prosta.