Praktycznie każdy z nas chciałby zostać liderem, kierownikiem czegoś, kogoś. Jednak nie wszyscy nadajemy się do wykonywania takiego zadania. Aby kierować i zarządzać ludźmi oraz pracą całego zespołu musielibyśmy wyróżniać się pewnymi cechami, bez których zarządzanie nie byłoby w ogóle możliwe.

Prawdziwy lider w zespole powinien, jak sama nazwa wskazuje być liderem, przywódcą, wyróżniać się na tle innych osób. Dlatego też osoby nieśmiałe, z niskim poczuciem własnej wartości, nie byłyby w stanie zarządzać większą grupą ludzi. Bo jak takie osoby miałby zmotywować kogoś do działania, gdy same nie są pewne swojego postępowania i ostrożnie stawiają kroki w każdej sferze swojego życia. W przypadku lidera, wszelkie decyzje, działania powinny być podejmowane dosyć szybko, pewnie. Tylko wtedy można mieć pewność, że efekt działań będzie pozytywny.

Efektywne zespoły swoje cele osiągają głównie dzięki pomocy, dobrej pomocy swojego lidera. Jeżeli grupa pracowników będzie przez niego pozytywnie motywowana, współpraca będzie polegać na współpracy, a nie współzawodnictwie, a wszyscy będą szanować zdanie swojego lidera i wykonywać dobrze swoje obowiązki, wówczas grupa może liczyć na pozytywne zakończenie swoich projektów. W gruncie rzeczy to od lidera zależy bardzo wiele. Jeżeli od początku wprowadzi on jasne i dobre zasady postępowania oraz wykorzysta zarządzanie przez cele [anacco.pl] wtedy może liczyć na efekty działań swoich podopiecznych. Na każdym kierowniku ciąży bardzo duża odpowiedzialność. Jest on bowiem odpowiedzialny nie tylko za swoją pracę i wykonywane czynności, ale przede wszystkim za współpracę grupy, którą zarządza. Dlatego pewność jest tu podstawową cechą, która może pomóc w działaniu liderowi.