Jeśli planujemy studia za granicą, studia w Australii mogą być bardzo ciekawym pomysłem. Australijski system edukacji odbywają się najczęściej w ramach studiów licencjackich (bachelor, undergraduade). Trwają one zazwyczaj trzy lub cztery lata. Australijscy studenci potem zazwyczaj idą do pracy, chyba że planują karierę naukową. Na uczelnię wracają czasami później na studia magisterskie, na ile pozwalają im na to możliwości finansowe.

Polacy, którzy mają już licencjat albo magistra, mogą starać się o uznanie tych dyplomów i kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych w Australii. Oczywiście, podstawowym wymogiem umożliwiającym studiowanie w Australii, jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Konieczne będzie upewnienie się, jakie certyfikaty honoruje dana uczelnia. Często to będzie IELTS na poziomie co najmniej 6.0, na wielu kierunkach nawet 7.0.  Bez tego studiowanie na australijskiej uczelni nie będzie możliwe.
Niestety, studia w Australii są płatne i o wiele droższe, niż płatne kierunki w Polsce. Co ciekawe, wiza studencka Australia (openconexus.pl) umożliwia jednak legalne podjęcie pracy w wymiarze godzin nie większym niż 20 tygodniowo. Gdy studiujemy na dwóch uczelniach, w pełnym wymiarze godzin. Studenci z Polski często mogą również liczyć na stypendia. Bardzo ciekawe są oferty wymiany polskich i australijskich studentów. To pozwala uniknąć części kosztów. Wiele australijskich uniwersytetów należy do najlepszych na świecie, więc mimo wysokich kosztów, jeśli mamy taką możliwość, warto tam studiować.