Zdobycie dobrego, odpowiedzialnego i przede wszystkim kompetentnego pracownika to jedno. Natomiast utrzymanie go w swojej firmie to drugie. Każdy właściciel firmy chciałby posiadać taki ideał w swojej jednostce. Jednak jeżeli sam nie będzie dbał o rozwój i dobre warunki jego pracy, to wkrótce może stracić dobrego pracownika.

Tak jak brzmi tytuł: ceniony pracownik to dobry pracownik. Jest to absolutna prawda i racja dzisiejszych czasów. Jak bowiem ktoś ma się starać, przysłowiowo „wypruwać sobie żyły”, jeżeli jego wysiłek nie zostanie w ogóle dostrzeżony? Nikt tego nie chce. Zatem pracodawca, jeżeli chciałby zobaczyć efekty pracy swoich podwładnych nie powinien ich lekceważyć, zmuszać do wykonywania ciężkiej pracy za najniższe stawki, ale doceniać to co robią. Wartościowanie (anacco.pl) jest bardzo istotnym elementem pracy w ogóle. Jeżeli pracodawca nie będzie doceniał pracy pracownika, tym samym pokaże mu, że jego stanowisko nie jest tak ważne, a ten w krótkim czasie może z niego zrezygnować za złe traktowanie. Premiowanie pracowników (anacco.pl) to jeden z najważniejszych elementów, jakich powinni nauczyć się ludzie rządzący firmą. Tylko dzięki docenianiu czyjejś pracy możemy dostrzec prawdziwe i dobre jej wyniki. Pracownicy, którzy mogą liczyć na dodatkowe korzyści z wykonywanej przez siebie pracy, przykładają się do niej jeszcze bardziej, a co za ty idzie, osiągali lepsze jej wyniki.

Bycie dyrektorem personalnym (sebastiantrzaska.pl) nie należy do najłatwiejszych prac. Wymaga od osoby piastującej stanowisko kierownicze łączenia w sobie wielu cennych cech, takich jak: dobry negocjator, wpływowy kierownik, doceniający i słuchający, a przede wszystkim szanujący pracę wszystkich szef.