Skip to content

scc polska

Praca: efektywnie i bezpiecznie

Bezpieczeństwo w zakładach pracy jest dziś sprawą priorytetową zarówno dla kadry kierowniczej jak również dla wszystkich pracowników danego zakładu pracy. Jak pokazują statystyki liczba wypadków w zawodach narażonych na większe niebezpieczeństwo i trudne warunki pracy, jest coraz mniejsza. Wynika to z większej świadomości samych pracowników, ale również ze zwiększenia wymogów BHP na terenie zakładów pracy. Wysokie kary za niedostosowanie się do zasad i reguł skutecznie nakłaniają pracodawców do wdrażania niezbędnych dla polepszenia bezpieczeństwa zmian.
W krajach Europy zachodniej bezpieczeństwo w miejscu pracy jest traktowane jeszcze bardziej priorytetowo. Kraje takie jak Niemy, Austria czy Szwajcaria mają bardzo wysokie wymagania również pod tym względem. Obowiązkowym certyfikatem jakie musi posiadać zatrudniony tam pracownik jest certyfikat scc. Dokument ten jest świadectwem tego, że dany pracownik przeszedł kurs scc i zakończył szkolenie scc otrzymaniem pozytywnej oceny z testu weryfikującego nabytą wiedzę. Kurs scc jest specjalnym szkoleniem, które dotyczy właśnie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Firma prowadząca te szkolenia w naszym kraju – scc Polska zadbała o to, by możliwość odbycia szkolenia mieli zarówno pracownicy jak i kadra kierownicza.
Na kursie pracownicy dowiadują się jak unikać niebezpiecznych sytuacji, jak reagować, gdy dojdzie do wypadku lub sytuacji zagrożenia. Kursy scc są podstawowym dokumentem jaki powinien posiadać każdy pracownik, który chce wyjechać zagranicę. Zobacz jak zdobyć certyfikat scc http://sccpolska.pl/certyfikat-scc. Certyfikat ten pozwala na poszerzenie kwalifikacji i otwarcie drogi na nowe perspektywy zawodowe. Najważniejsze jest jednak to, że zwiększa on świadomość ludzi pracujących w trudnych warunkach bądź z niebezpiecznymi materiałami. Bezpieczeństwo pracowników jest podstawą jaką musi zapewnić im zatrudniający – nawet jeśli specyfika zawodu wymaga pracy w trudnych warunkach.

Praca i bezpieczeństwo

Jedną z najważniejszych kwestii, jaką powinien zapewnić swoim pracownikom pracodawca, jest ich bezpieczeństwo. Niebezpieczne i trudne warunki pracy są szczególnym przypadkiem, gdy ludzie świadomie decydują się na spędzanie dużej ilości czasu w trudnych warunkach czy w obecności niebezpiecznych substancji. Oczywiście praca taka wiąże się z odpowiednimi dodatkami finansowymi, jednak nie można bagatelizować kwestii bezpieczeństwa na co dzień. Trudne warunki pracy mają zazwyczaj swoje konsekwencje w perspektywie wielu lat. Na co dzień należy jednak zachować szczególną ostrożność, by nasza praca nie skończyła się tragicznie dla nas i naszych kolegów.
Jak pokazują jednak statystyki ilość wypadków podczas pracy zaczyna maleć. Najczęstsze wypadki to te, które wydarzają się na przykład na budowach. Niewykwalifikowana kadra pracująca bądź pomagająca w pracach nie posiada odpowiedniego przeszkolenia w pracach na wysokości. Oczywiście za takie zdarzenia odpowiada kierownika całej budowy – cała odpowiedzialność za wypadki spada więc na niego. Obecnie w wielu krajach europejskich wprowadzono obowiązek uczęszczania na szkolenia z bezpieczeństwa. To bardzo specjalistyczne kursy, dające realne umiejętności i poszerzające świadomość i wyczulenie na kwestie bezpieczeństwa.
Jednym z nich jest kurs scc, który jest obligatoryjny w zakładach pracy niemal w całej Europie (więcej na: http://sccpolska.pl/). Po kursie otrzymuje się certyfikat scc – powinni go posiadać zarówno pracownicy jak również kadra zarządzająca. Polska nie ma tak restrykcyjnego podejścia – jednak by nasze firmy oraz indywidualni pracownicy mogli poszerzać kwalifikacje zawodowe powstał oddział scc Polska. Dzięki niemu możliwe jest organizowanie takich kursów w Polsce. Otrzymanie certyfikatu daje nam przepustkę do pracy w zakładach w Szwajcarii, Niemczech czy Austrii.