Skip to content

szkolenia wysokościowe

Istota nauki

szkolenia wysokościowe

Szkoły, studia, kursy, szkolenia. powszechnie wiadomo, że nauka jest bardzo ważna w dzisiejszych czasach. Bez ludzie, jako społeczeństwo nie byliby w stanie osiągnąć takiego stopnia zaawansowania jaki mamy obecnie. Mamy bardzo wiele możliwości dokształcania, tych płatnych, jak i darmowych. Od najmłodszych lat przebywając w szkole przyswajamy wiedzę od poziomu czytania czy pisania, po ogólne rozumienie świata.

Read More →

Praca na wysokościach

XX wiek przyniósł nam wiele zmian w budownictwie. Technologia szybko zaczęła się rozwijać i budynku zaczęły piąć się w górę, coraz to wyżej. Robotnicy musieli dostosować się do warunków pracy na wysokościach. Na początku nikt nie zwracał uwagi na bezpieczeństwo w czasie prac na wysokościach, dlatego często dochodziło do wypadków, które praktycznie zawsze kończyły się śmiercią pracownika. Jeśli robotnik miał szczęście i udało mu się przeżyć upadek to kończył jako niepełnosprawny.

Długo to nie mogło trwać. Były protesty robotników i ludzi walczących o zwiększenie bezpieczeństwa na budowie. Od tej chwili zaczęto próbować zminimalizować liczbę wypadków. Zaczęły powstawać firmy prowadzące szkolenia wysokościowe (koniecznie wejdź na rockmaster.com.pl) dla robotników przedsiębiorstw budowlanych. Miało to niebagatelny wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Liczba wypadków stopniowa malała, a poprawa warunków pracy na wysokościach poprawiła wydajność i skróciła czas realizacji przedsięwzięć. Obecnie istnieją bardzo restrykcyjne prawa dotyczące szkoleń dla robotników pracujących na wysokościach. Bez odbytych szkoleń i kursów nie można pracować, a nie przestrzeganie tego zakazu skutkuje wysokimi karami finansowymi. W przypadku, gdy dojdzie do wypadku z udziałem nieodpowiednio wyszkolonego pracownika, właściciel firmy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Bardzo często zdarza się, że firma prowadząca szkolenia wysokościowe świadczy dodatkowe usługi wysokościowe (przykład takiej firmy na rockmaster.com.pl). W skład takich usług najczęściej wchodzą: mycie okien wysokich budynków, odśnieżanie dachów, zawieszanie reklam.