backhoe-bucket-1887081_960_720-1Budowanie domu lub przeprowadzanie jakiejkolwiek inwestycji budowlanej wymaga wielu pozwoleń, badań i planów. Nic dziwnego – powstały twór powinien dobrze służyć ludziom, być nie tylko estetyczny, ale też bezpieczny. Nie może też w żaden sposób naruszać obowiązującego prawa. Dlatego właśnie tak często korzysta się z usług dziedziny, jaką jest geotechnika. Jeszcze przed budową domu warto dowiedzieć się, na czym ona polega i co właściwie robi specjalista geotechnik.
Geotechnika (zob. titan.com.pl) jest powiązana z inżynierią lądową. Specjalista w tym zakresie sprawdza, w jaki sposób „zachowuje” się gleba, na której w przyszłości stanie budynek, a także kontroluje proces jego powstawania. Czemu to służy? Przede wszystkim bezpieczeństwu. Wynikiem i bezpośrednim następstwem analiz geotechnicznych jest fundamentowanie, czyli projektowanie i wykonywanie podstaw budynku tak, by był jak najbezpieczniejszy dla jego przyszłych użytkowników. Czym zatem grozi pominięcie tego etapu? Jest nie tylko niezgodne z prawem (co może pociągać za sobą kary), ale także nie daje szansy na przewidywanie i unikanie groźnych w skutkach wypadków, łącznie z zawaleniem się budowli. Jaskrawo można opisać tę potrzebę na przykładzie krajów, gdzie występują trzęsienia ziemi. Budynek musi być tam zabezpieczony tak, by w czasie drgań sejsmicznych nie runął. W Polsce gleba również się rusza, choć przyjmuje to o wiele mniej dramatyczną formę. dlatego niezbędne są usługi geotechniczne oraz porządne fundamentowanie.
W jaki sposób przebiega praca tego typu? Najpierw wykonuje się wstępne badania obszaru pod budowę, które skutkują wydaniem opinii i zaleceń do przygotowania projektu. Następnie przeprowadza się stosowne kontrole w trakcie samej budowy. Kolejnym krokiem jest kontrola zachowania podłoża już w czasie użytkowania gotowego budynku.